Dr. Josefin Lindgren

Vorträge & Poster

Mitarbeiter-Vortrag - Poster

Vocabulary development in monolingual Swedish and bilingual Swedish-Turkish and Swedish-Arabic preschoolers

Bohnacker, Ute, Rima Haddad, Josefin Lindgren, Linnéa Öberg & Buket Öztekin

Child Language Symposium (CLS)

10.07.2019-12.07.2019

University of Sheffield


Mitarbeiter-Vortrag

Referring expression use in narratives – a longitudinal study of Swedish monolingual children aged 4-7

Lindgren, Josefin & Jorrig Vogels

Child Language Symposium (CLS)

10.07.2019-12.07.2019

University of Sheffield


Mitarbeiter-Vortrag

Ordförrådsutveckling på svenska hos enspråkiga och svensk-turkiska och svensk-arabiska flerspråkiga förskolebarn [Vocabulary development in Swedish by monolinguals and Swedish-Turkish and Swedish-Arabic bilingual preschool children]

Bohnacker, Ute, Rima Haddad, Josefin Lindgren, Linnéa Öberg & Buket Öztekin

Svenskans beskrivning 37 [The description of Swedish 37]

08.05.2019 – 10.05.2019

Åbo Akademi University, Turku


Mitarbeiter-Vortrag

Fundamentet i muntliga berättelser hos vuxna samt utvecklingen hos barn från 4-7 år [The prefield in oral narratives by adults and the development in children from age 4 to 7]

Lindgren, Josefin

Svenskans beskrivning 37 [The description of Swedish 37]

08.05.2019 – 10.05.2019

Åbo Akademi University, Turku


Mitarbeiter-Vortrag - Eingeladener MA-Vortrag

Muntligt berättande hos en- och flerspråkiga barn [Oral narration in mono- and multilingual children]

Lindgren, Josefin

Språkutveckling i fokus [Language development in focus]

06.05.2019 – 07.05.2019

Gothia fortbildning, Stockholm


Mitarbeiter-Vortrag

The development of referring expression use in Swedish-speaking children from 4 to 7

Vogels, Jorrig & Josefin Lindgren

Dutch Annual Linguistics Day 2019

02.02.2019

Leiden University


Mitarbeiter-Vortrag

Development of referring expression use in Swedish preschool children: A longitudinal study

Vogels, Jorrig & Josefin Lindgren

Groningen-Oldenburg Workshop on Language processing and acquisition

30.11.2018

U Oldenburg