Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft Leibniz-Gemeinschaft

The bouba/kiki effect is robust across cultures and writing systems

Autor(en) Ćwiek, Aleksandra, Susanne Fuchs, Christoph Draxler, Eva Liina Asu, Dan Dediu, ..., Manfred Krifka, et al.
Erscheinungsdatum 2021
Titel der Zeitschrift Philosophical Transactions of the Royal Society, Series B 377
Seiten 20200390, pp. 1-13
Open Access
https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0390
Peer-reviewed