Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft Leibniz-Gemeinschaft

Analiza akustyczna i sociolingwistyczna nowych sybilantów w wymowie młodych Polek

Author(s) Czaplicki, Bartlłomiej, Marzena Żygis, Daniel Pape & Luis M.T. Jesus
Date of publication 2016
Journal title Poradnik Językowy [The Linguistic Guide] 7
Pages 38-53
Publisher website
Final draft
Peer-reviewed

Entry in the "Central and Eastern European Online Library" (CEEOL)