PD Dr. Marzena Żygis

Akustyczne korelaty struktur prozodycznych w jzyku polskim. [Acoustic correlates of prosodic structure in Polish]

Speaker Malisz, Zofia & Marzena Zygis
Workshop Acoustics in linguistics - linguistics in acoustics
Date 26.09.2014 - 27.09.2014
Venue U Warszawski