PD Dr. Marzena Żygis

Aspiracja w jzyku polskim w ró|nych kontekstach prozodycznych na podstawie dialektów miejskich. [Aspiration in different prosodic positions in Polish dialects]

Speaker Malisz, Zofia & Marzena Zygis
Workshop Acoustics in linguistics - linguistics in acoustics
Date 26.09.2014 - 27.09.2014
Venue U Warszawski