Referensdata för två nonordsrepetitionstest för svensktalande vuxna: effekter av nonordstyp, nonordslängd och förekomst av konsonantkluster

Autor(en) Öberg, Linnéa & Josefin Lindgren
Erscheinungsdatum 2019
Titel der Zeitschrift Logopeden 4 (2019)
Seiten 12-16
Open Access
Peer-reviewed
Anmerkungen [Reference data for two non-word repetition tasks for Swedish-speaking adults: effects of non-word type, non-word length and consonant clusters]