Rol' inputa v ontogeneze: Monojazyčnyj i dvujazyčnyj konteksty usvoenija russkogo jazyka [Die Rolle des Inputs im mono- und bilingualen Spracherwerb des Russischen

Autor(en) Gagarina, Natalia, Annegret Klassert & Nathalie Topaj
Erscheinungsdatum 2009
Titel des Sammelwerkes Proceedings 'Aktual'nye problemy rečevogo i lingvističeskogo razvitija detej doškol'nogo i mladšego kol'nogo vozrasta'
Herausgeber Natalia V. Astachova (ed.)
Seiten 155-158
Verlag Kartua_x0001_
Ort Orjol