Ordförrådsutveckling på svenska hos enspråkiga och svensk-turkiska och svensk-arabiska flerspråkiga förskolebarn [Vocabulary development in Swedish by monolinguals and Swedish-Turkish and Swedish-Arabic bilingual preschool children]

Vortragende(r)Bohnacker, Ute, Rima Haddad, Josefin Lindgren, Linnéa Öberg & Buket Öztekin
Workshop/Tagung Svenskans beskrivning 37 [The description of Swedish 37]
Datum 08.05.2019 – 10.05.2019
OrtÅbo Akademi University, Turku